Nacházite se: Úvod » MINI Star

Kontakty:

Sport Centrum Běchovice Richtrova 536; 190 11
Praha 9 Běchovice

mob.: 724 363 594
mob.: 724 366 372
sportbechovice@email.cz

Otevírací doba:
Květen - Září
Po-Ne 9:00 - 21:00
Říjen - Duben
Po-Ne 10:00 - 16:00

Sportovní hala:
Po-Ne 7:00 - 23:00

MINI Star


Vážení fotbalový přátelé, přináším informace k nadcházejícímu ročníku soutěže.

Momentálně je přihlášeno 23 týmů (dívky AC Sparty Praha jsou s otazníkem, účast je podmíněná počtem hráčského kádru fotbalistek). Mužstva jsou rozdělena do čtyř základních skupin (viz. níže). V podzimní části se odehrají čtyři turnaje v každé skupině. Jako každoročně by bylo vhodné aby termíny byly 2x září, 2x říjen. Později již nemusí přát počasí! Termíny budou čistě na uspořadatelých.  Vím, že je složité v některých oddílech sehnat termín podle mnou daného rozpisu. Proto tuto věc nechám čistě na uspořadatelých. Je vhodné, aby byly alespoň 14-ti denní rozestupy (pokud to půjde). Prosím tedy uchazeče o uspořadatelství, aby mě o tomto poslali email s datem a hodinou akce do 25.8.2016!!! Jaké jsou podmínky uspořadatelství je uvedeno v soutěžním řádu (opět poskytnu tabulky, rozpisy zápasů, diplomy). 

skupina A :

BĚCHOVIČTÍ SRŠNI A

TJ PRAGA PRAHA

TJ SPARTAK ČELÁKOVICE

TJ ČECHIE DUBEČ

BOBŘI BRANDÝS-BOLESLAV

AC SPARTA PRAHA ? (případně nové mužstvo)

skupina B:

TYGŘI ZELENEČ

SC XAVEROV

TJ SOKOL LIBIŠ

TJ SOKOL VINOŘ

FK ŘÍČANY

DRÁČATA KBELY

skupina C:

BĚCHOVIČTÍ SRŠNI B

MEDVĚDI ZELENEČ

FK ÚJEZD NAD LESY B

SK ČESKÝ BROD

FK RADOŠOVICE

SLOVAN BOHNICE

skupina D:

FK ÚJEZD NAD LESY A

TJ SLAVIA RADONICE

AFK NEHVIZDY

LVÍČATA DOLNÍ POČERNICE

TJ SPARTAK HRDLOŘEZY

SK VYŽLOVKA

Nové kontakty upravím až po uzavření přihlášených mužstev !!!!KONTAKTY NA MUŽSTVA SEZONY 2014/2015 : (tučně 2015/2016)

DRÁČATA KBELY                   - MRKVIČKA Vít              606 660 994 vitamrkvicka@email.cz

SOKOL VINOŘ                         - BEZKOČKA Marek       777 015 510 Marek.Bezkocka@seznam.cz

SC XAVEROV                           - ŠEBEK Jiří                    608 384 374 scxaverov@seznam.cz

LVÍČATA DOL.POČERNICE     - SYNEK Jiří                   777 898 105 sisinho@seznam.cz

ÚJEZD NAD LESY                    - NOVÁKOVÁ Tereza     607 677 610 Spartanka2@gmail.com

BĚCHOVIČTÍ SRŠNI                 - POŽÁREK Roman       723 183 000 r.pozarek@seznam.cz

KAČEŘI ČESKÝ BROD             - SAHULA Martin           728 749 931 martin.sahula@seznam.cz

---------------------------------------     - KUBELKOVÁ Mich.     728 558 623 michaelakubelkova@seznam.cz

ČECHIE DUBEČ                        - DYNYBIL Jaroslav       605 959 539 j.dynybil@seznam.cz

LIŠÁCI SATALICE                     - FABIAN Jaroslav        604 595 629 jarifabi@centrum.cz

---------------------------------------     - NEUFUS Libor            605 236 812 libor.neufus@ceskapojistovna.cz

BOBŘI BRANDÝS-BOLESLAV- PAVLÍK Petr                777 235 838 petr_p@atlas.cz

---------------------------------------     - POŽIVIL Jiří                 602 605 683 cristiano.17ronaldo.7@seznam.cz

FK ŘÍČANY                                - HRONSKÁ Jana          739 461 627 hronska.jana@seznam.cz

SK VYŽLOVKA                          - ŠMÍD Michal                733 160 050 skvyzlovka-mladez@seznam.cz

FK DUKLA JM                           - ANDĚLOVÁ Jana        733 541 507 j.andilek1@seznam.cz

FK KLÁNOVICE                        - HUBÁLEK Tomáš       773 774 928 tomashubalek@volny.cz

FK RADOŠOVICE                     - HORKÝ Marek              728 800 785 skolicka@fkradosovice.cz

SK LABSKÝ KOSTELEC           - MAŠANSKÝ Tomáš    725 044 369  tomas.masansky@seznam.cz

---------------------------------------     - POLÁK Jan                  604 767 451  jpbass@seznam.cz

TJ SPARTAK HRDLOŘEZY      - BEDNÁŘOVÁ Hana     723 372 323  1576@seznam.cz

TJ SOKOL LIBIŠ                        - ŠNÝDR Libor               602 184 513   snydr5@seznam.cz

TJ SOKOL CHOLUPICE            - ŠEBESTA Lukáš         601 339 854   stav.luk@seznam.cz

SK ZELENEČ                              - HAVLÍČEK Petr           607 776 008  trenerzel@volny.cz

ZASÍLÁNÍ VÝSLEDKŮ               - Ing.NĚMEC Jiří MINISTAR2011@seznam.cz

 

Specifikace systému VI. ročníku:

- turnaje se hrají na dvou hřištích (rozměr a branky viz pravidla soutěže)

- soutěžní turnaje budou probíhat - září až listopad 2016, březen až květen 2017

- podzimní část podle losu, jarní podle výsledků (snaha srovnat mužstva výkonostně)

- skupiny v jarní části budou určovat závěrečné složení skupin finální fáze soutěže

- novinkou bude možnost v těchto "jarních" výkonostních skupinách postoupit či sestoupit

- ze skupiny A - sestup 5 a 6 do B

- ze skupiny B - postup 1 a 2 do A, sestup 5 a 6 do C

- ze skupiny C - postup 1 a 2 do B

(při jiném počtu mužstev v soutěži a tedy v jednotlivých skupinách budou upřesněny)

Termíny turnajů

- pro všechny skupiny (doporučení minimální interval mezi turnaji 14 dnů)

září 2016- 2 turnaje, říjen 2016 - 2 turnaje, (případně říjen 1x a listopad 1x dle počasí)

březen 2017 - 1 turnaj, duben 2017 - 2 turnaje, květen 2017 - 1 turnaj + ZÁVĚREČNÝ TURNAJ

 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD

Zakladatelem soutěže je Sportovní centrum Běchovice ve spolupráci s fotbalovým oddílem Běchovičtí sršni.

VĚKOVÉ KATEGORIE : pro soutěžní ročník 2016/2017

- soutěže je určena pro kluky ročník 2010 a mladší (dívky r. 2009 a ml.)
- fotbalový klub vyplní soupisku, která bude sloužit k evidenci po celý ročník soutěže

- soupiska se může v průběhu soutěže doplňovat a upravovat, soupisku musí mít zástupce
mužstva na akcích MINI Star k dispozici
- je velmi důležité ctít zásadu Fair-Play a dodržovat stanovenou věkovou hranici a doplňující podmínky

- v případě vznesení námitky trenérem nebo vedoucím mužstva k věku hráče soupeřova týmu, je trenér        nebo vedoucí mužstva tohoto týmu povinen při následujícím turnaji toto hodnověrně doložit (kopie průkazu pojištěnce). V případě zjištění porušení zásady hry Fair-play budou týmu, který se provinil odečteny všechny body uvedeného turnaje.
- při nominaci do soutěže je ke zvážení trenérů či odpovědných osob, přihlédnout k možnostem a fyzickým schopnostem jedince
- všichni hráči musí mít odpovídající lékařskou zprávu o své zdravotní způsobilosti nebo Prohlášení zákonného zástupce o zdravotní způsobilosti hráče, toto by měl mít od zákoného zástupce hráče trenér k dispozici!

PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE :

- termín přihlášení je do 21.6. před započetím nového ročníku
- soutěž se hraje od 1.9. do 30.6. následujícího roku
- podáním písemné přihlášky (e-mailem) se fotbalový klub zavazuje k řádnému absolvování soutěže
- v případě odstoupení se všechny dosažené výsledky anulují
- v případě řádné omluvy z účasti na soutěžní akci z objektivních příčin, mužstvo v soutěži pokračuje

PRAVIDLA SOUTĚŽE :

- soutěž se hraje turnajových způsobem
- jednotlivé turnaje se odehrají na hřištích mužstev dané skupiny (vždy po dohodě před začátkem soutěže to

domluví mužstva s pořadatelem soutěže o uspořadatelství). Nedomluví-li se, turnaj proběhne na hřišti

pořadatele
- podle počtu přihlášených mužstev, může být vytvořeno více skupin (v 1 skupině max. 8 mužstev)
- zápasy se hrají na hřišti o rozměrech 24 x 35 metrů (+/-) nebo v hale
- rozměr branky je  5 x 2 metry
- hraje se míčem vel. 3
- počet hráčů na hřišti je 4 + 1
- hrací doba jednoho zápasu je 1 x 15 minut  (8 mužstev 1 x 10 minut)
- hřiště je travnaté (UMT), v hale zpravidla palubovka

- malá domů se smí

- brankář nesmí při rozehrání autu překopnout polovinu hřiště, při porušení pravidla rozehrává soupeř NPVK z poloviny hřiště z místa, kde došlo k pomyslnému přetnutí půlící čáry

- zahraje-li brankář rukou mimo pokutové území, je třeba situaci vyhodnotit citlivě (učiní-li takto v situaci, kdy zásadně neovlivní vývoj hry, hra pokračuje. V případě, že by jeho zákrok zmařil soupeřovu šanci, zahrává se NPVK)

- postranní aut se pouze vhazuje !

- v podzimní části soutěže je na místě citlivě posuzovat hru hráče rukou (teprve se s hrou seznamují), myšleno je odskočení míče při zpracování na ruku a pod., nikoli zjevné chycení do rukou! V jarní části pak dbát hry bez "pomoci" rukou.

- řízení zápasů bude zajištěno vždy jednou osobou od každého účastníka akce
- výsledky jednotlivých turnajů budou zapisovány tak, aby vznikl celkový přehled výsledků všech turnajů za aktuální ročník (výsledky zápasů, umístění v turnaji, střelci branek,..)

- tyto údaje pak budou uspořadatelem turnaje e-mailem zaslány ke zpracování a archivaci. Zpracování provádí pořadatel soutěže (email : sportbechovice@email.cz)
- soutěžní ročník bude uzavřen květnovým turnajem MINI Star na hřišti zakladatele soutěže, kde proběhne slavnostní vyhlášení, předání cen (zlatý, stříbrný a bronzový pohár) a putovního poháru
- startovné na každý turnaj čini fixně 700,-Kč do rukou uspořadatele turnaje.

 

ODMĚŇOVÁNÍ HRÁČŮ :

- je zvyklostí, že za vložený vklad mužstev uspořadatel pro všechny hráče zajistí medaile, poháry za umístění a nějakou dobrůtku!!!

- soutěž není výdělečnou aktivitou a proto věřím, že všem jde hlavně o spokojenost háčů, jejich motivaci a radost z odměny za předbvedený výkon. Nezapomínejme, že se teprve fotbal učí a mnozí si vzpomeňte jak se Vám vryly do paměti Vaše první fotbalové krůčky !!!

ODPOVĚDNOST FOTBALOVÝCH KLUBŮ :

- každý FK poskytne ostatním FK kontaktní adresy, telefony, e-maily (prostřednictvím webu zakladatele soutěže)
- každý FK pořádající akci plně odpovídá za zajištění akce z hlediska organizačního, bezpečnostního a materiálového (mimo rozhodčí)

- zástupci každého týmu plně zodpovídají za chování a vystupování svých hráčů, případně za škody vzniklé jejich nevhodným chováním !!!

DOPORUČENÍ - každé mužstvo by mělo mít aspoň jednu osobu s trenérskou licencí - ODPOVĚDNOST JE VELKÁ!!!