Nacházite se: Úvod » MINI Star

Kontakty:

Sport Centrum Běchovice Richtrova 536; 190 11
Praha 9 Běchovice

mob.: 724 363 594
mob.: 724 366 372
sportbechovice@email.cz

Otevírací doba:
Květen - Září
Po-Ne 9:00 - 21:00
Říjen - Duben
Po-Ne 10:00 - 16:00

Sportovní hala:
Po-Ne 7:00 - 23:00

MINI Star

VII.ročník soutěže MINI Star 2015/2016 je již minulost !!!

Rádi Vás zveme k účasti v VIII. ročníku !!!

Přihlášky prosím posílejte na email: sportbechovice@email.cz

Kapacita turnaje je stanovena max. na 24 mužstev r.2010 a ml..


Přihlášená mužstva r.2010


1. AC SPARTA PRAHA dívky

2. BĚCHOVIČTÍ SRŠNI A

3. BĚCHOVIČTÍ SRŠNI B

4. DRÁČATA KBELY

5. SK VYŽLOVKA

6. TJ SPARTAK HRDLOŘEZY

7. SC XAVEROV

8. TYGŘI ZELENEČ

9. LVÍČATA DOLNÍ POČERNICE

10. FK RADOŠOVICE

11. BOBŘI BRANDÝS-BOLESLAV

12. FK ŘÍČANY

13. TJ PRAGA PRAHA

14. TJ ČECHIE DUBEČ

15. TJ SOKOL VINOŘ

16. TJ SPARTAK ČELÁKOVICE

17. AFK NEHVIZDY

18. TJ SOKOL LIBIŠ

19. SK ČESKÝ BROD

20. TJ SLAVIA RADONICE

21. MEDVĚDI ZELENEČ

22. FK ÚJEZD NAD LESY A

23. FK ÚJEZD NAD LESY B

24.


KONTAKTY NA MUŽSTVA SEZONY 2014/2015 : (tučně 2015/2016)

DRÁČATA KBELY                   - MRKVIČKA Vít              606 660 994 vitamrkvicka@email.cz

SOKOL VINOŘ                         - BEZKOČKA Marek       777 015 510 Marek.Bezkocka@seznam.cz

SC XAVEROV                           - ŠEBEK Jiří                    608 384 374 scxaverov@seznam.cz

LVÍČATA DOL.POČERNICE     - SYNEK Jiří                   777 898 105 sisinho@seznam.cz

ÚJEZD NAD LESY                    - NOVÁKOVÁ Tereza     607 677 610 Spartanka2@gmail.com

BĚCHOVIČTÍ SRŠNI                 - POŽÁREK Roman       723 183 000 r.pozarek@seznam.cz

KAČEŘI ČESKÝ BROD             - SAHULA Martin           728 749 931 martin.sahula@seznam.cz

---------------------------------------     - KUBELKOVÁ Mich.     728 558 623 michaelakubelkova@seznam.cz

ČECHIE DUBEČ                        - DYNYBIL Jaroslav       605 959 539 j.dynybil@seznam.cz

LIŠÁCI SATALICE                     - FABIAN Jaroslav        604 595 629 jarifabi@centrum.cz

---------------------------------------     - NEUFUS Libor            605 236 812 libor.neufus@ceskapojistovna.cz

BOBŘI BRANDÝS-BOLESLAV- PAVLÍK Petr                777 235 838 petr_p@atlas.cz

---------------------------------------     - POŽIVIL Jiří                 602 605 683 cristiano.17ronaldo.7@seznam.cz

FK ŘÍČANY                                - HRONSKÁ Jana          739 461 627 hronska.jana@seznam.cz

SK VYŽLOVKA                          - ŠMÍD Michal                733 160 050 skvyzlovka-mladez@seznam.cz

FK DUKLA JM                           - ANDĚLOVÁ Jana        733 541 507 j.andilek1@seznam.cz

FK KLÁNOVICE                        - HUBÁLEK Tomáš       773 774 928 tomashubalek@volny.cz

FK RADOŠOVICE                     - HORKÝ Marek              728 800 785 skolicka@fkradosovice.cz

SK LABSKÝ KOSTELEC           - MAŠANSKÝ Tomáš    725 044 369  tomas.masansky@seznam.cz

---------------------------------------     - POLÁK Jan                  604 767 451  jpbass@seznam.cz

TJ SPARTAK HRDLOŘEZY      - BEDNÁŘOVÁ Hana     723 372 323  1576@seznam.cz

TJ SOKOL LIBIŠ                        - ŠNÝDR Libor               602 184 513   snydr5@seznam.cz

TJ SOKOL CHOLUPICE            - ŠEBESTA Lukáš         601 339 854   stav.luk@seznam.cz

SK ZELENEČ                              - HAVLÍČEK Petr           607 776 008  trenerzel@volny.cz

ZASÍLÁNÍ VÝSLEDKŮ               - Ing.NĚMEC Jiří MINISTAR2011@seznam.cz

 

Specifikace systému VI. ročníku:

- turnaje se hrají na dvou hřištích (rozměr a branky viz pravidla soutěže)

- soutěžní turnaje budou probíhat - září až listopad 2015, březen až květen 2016

- podzimní část podle losu, jarní podle výsledků (snaha srovnat mužstva výkonostně)

- skupiny v jarní části budou určovat závěrečné složení skupin finální fáze soutěže

- novinkou bude možnost v těchto "jarních" výkonostních skupinách postoupit či sestoupit

- ze skupiny A - sestup 5 a 6 do B

- ze skupiny B - postup 1 a 2 do A, sestup 5 a 6 do C

- ze skupiny C - postup 1 a 2 do B

(při jiném počtu mužstev v soutěži a tedy v jednotlivých skupinách budou upřesněny)

Termíny turnajů

- pro všechny skupiny (doporučení minimální interval mezi turnaji 14 dnů)

září 2015- 2 turnaje, říjen 2015 - 2 turnaje, (případně říjen 1x a listopad 1x dle počasí)

březen 2016 - 1 turnaj, duben 2016 - 2 turnaje, květen 2016 - 1 turnaj + ZÁVĚREČNÝ TURNAJ

 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD

Zakladatelem soutěže je Sportovní centrum Běchovice ve spolupráci s fotbalovým oddílem Běchovičtí sršni.

VĚKOVÉ KATEGORIE : pro soutěžní ročník 2015/2016

- soutěže je určena pro kluky ročník 2009 a mladší (dívky r. 2008 a ml.)
- fotbalový klub vyplní soupisku, která bude sloužit k evidenci po celý ročník soutěže

- soupiska se může v průběhu soutěže doplňovat a upravovat, soupisku musí mít zástupce
mužstva na akcích MINI Star k dispozici
- je velmi důležité ctít zásadu Fair-Play a dodržovat stanovenou věkovou hranici a doplňující podmínky

- v případě vznesení námitky trenérem nebo vedoucím mužstva k věku hráče soupeřova týmu, je trenér        nebo vedoucí mužstva tohoto týmu povinen při následujícím turnaji toto hodnověrně doložit (kopie průkazu pojištěnce). V případě zjištění porušení zásady hry Fair-play budou týmu, který se provinil odečteny všechny body uvedeného turnaje.
- při nominaci do soutěže je ke zvážení trenérů či odpovědných osob, přihlédnout k možnostem a fyzickým schopnostem jedince
- všichni hráči musí mít odpovídající lékařskou zprávu o své zdravotní způsobilosti nebo Prohlášení zákonného zástupce o zdravotní způsobilosti hráče, toto by měl mít od zákoného zástupce hráče trenér k dispozici!

PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE :

- termín přihlášení je do 21.6. před započetím nového ročníku
- soutěž se hraje od 1.9. do 30.6. následujícího roku
- podáním písemné přihlášky (e-mailem) se fotbalový klub zavazuje k řádnému absolvování soutěže
- v případě odstoupení se všechny dosažené výsledky anulují
- v případě řádné omluvy z účasti na soutěžní akci z objektivních příčin, mužstvo v soutěži pokračuje

PRAVIDLA SOUTĚŽE :

- soutěž se hraje turnajových způsobem
- jednotlivé turnaje se odehrají na hřištích mužstev dané skupiny (vždy po dohodě před začátkem soutěže to

domluví mužstva s pořadatelem soutěže o uspořadatelství). Nedomluví-li se, turnaj proběhne na hřišti

pořadatele
- podle počtu přihlášených mužstev, může být vytvořeno více skupin (v 1 skupině max. 8 mužstev)
- zápasy se hrají na hřišti o rozměrech 24 x 35 metrů (+/-) nebo v hale
- rozměr branky je  5 x 2 metry
- hraje se míčem vel. 3
- počet hráčů na hřišti je 4 + 1
- hrací doba jednoho zápasu je 1 x 15 minut  (8 mužstev 1 x 10 minut)
- hřiště je travnaté (UMT), v hale zpravidla palubovka

- malá domů se smí

- brankář nesmí při rozehrání autu překopnout polovinu hřiště, při porušení pravidla rozehrává soupeř NPVK z poloviny hřiště z místa, kde došlo k pomyslnému přetnutí půlící čáry

- zahraje-li brankář rukou mimo pokutové území, je třeba situaci vyhodnotit citlivě (učiní-li takto v situaci, kdy zásadně neovlivní vývoj hry, hra pokračuje. V případě, že by jeho zákrok zmařil soupeřovu šanci, zahrává se NPVK)

- postranní aut se pouze vhazuje !

- v podzimní části soutěže je na místě citlivě posuzovat hru hráče rukou (teprve se s hrou seznamují), myšleno je odskočení míče při zpracování na ruku a pod., nikoli zjevné chycení do rukou! V jarní části pak dbát hry bez "pomoci" rukou.

- řízení zápasů bude zajištěno vždy jednou osobou od každého účastníka akce
- výsledky jednotlivých turnajů budou zapisovány tak, aby vznikl celkový přehled výsledků všech turnajů za aktuální ročník (výsledky zápasů, umístění v turnaji, střelci branek,..)

- tyto údaje pak budou uspořadatelem turnaje e-mailem zaslány ke zpracování a archivaci. Zpracování provádí pořadatel soutěže (email : sportbechovice@email.cz)
- soutěžní ročník bude uzavřen květnovým turnajem MINI Star na hřišti zakladatele soutěže, kde proběhne slavnostní vyhlášení, předání cen (zlatý, stříbrný a bronzový pohár) a putovního poháru
- startovné na každý turnaj čini fixně 700,-Kč do rukou uspořadatele turnaje.

 

ODMĚŇOVÁNÍ HRÁČŮ :

- je zvyklostí, že za vložený vklad mužstev uspořadatel pro všechny hráče zajistí medaile, poháry za umístění a nějakou dobrůtku!!!

- soutěž není výdělečnou aktivitou a proto věřím, že všem jde hlavně o spokojenost háčů, jejich motivaci a radost z odměny za předbvedený výkon. Nezapomínejme, že se teprve fotbal učí a mnozí si vzpomeňte jak se Vám vryly do paměti Vaše první fotbalové krůčky !!!

ODPOVĚDNOST FOTBALOVÝCH KLUBŮ :

- každý FK poskytne ostatním FK kontaktní adresy, telefony, e-maily (prostřednictvím webu zakladatele soutěže)
- každý FK pořádající akci plně odpovídá za zajištění akce z hlediska organizačního, bezpečnostního a materiálového (mimo rozhodčí)

- zástupci každého týmu plně zodpovídají za chování a vystupování svých hráčů, případně za škody vzniklé jejich nevhodným chováním !!!

DOPORUČENÍ - každé mužstvo by mělo mít aspoň jednu osobu s trenérskou licencí - ODPOVĚDNOST JE VELKÁ!!!