Nacházite se: Info pro účastníky soutěže » MINI Star

Kontakty:

Sport Centrum Běchovice Richtrova 536; 190 11
Praha 9 Běchovice

mob.: 724 363 594
mob.: 724 366 372
sportbechovice@email.cz

Otevírací doba:
Květen - Září
Po-Ne 9:00 - 21:00
Říjen - Duben
Po-Ne 10:00 - 16:00

Sportovní hala:
Po-Ne 7:00 - 23:00

MINI Star

Kontakt na medaile a poháry :

Sichrovský, www.vyberpohar.eu, heslo MINI Star (nejschůdnější cesta k opatření odměn pro fotbalisty za velmi slušné ceny!!!)

KONTAKTY NA MUŽSTVA SEZONY 2019/2020 :

DRÁČATA KBELY - SCHMID Miroslav   603 554 588 info@nonak.cz

TJ SOKOL VINOŘ - ANDĚL Jiří   739 056 981    jiri.andel@centrum.cz

FK ŘEPORYJE       - MACH Aleš 778 719 282 ales.mach@sconto.cz

machales@email.cz

LVÍČATA DOL.POČERNICE - SLABÝ Michal  777 985 008 michal_slaby@yahoo.com

BĚCHOVIČTÍ SRŠNI - TOMÁŠEK Pavel   775 372 424  pavel.tomasek2004@volny.cz

TJ ČECHIE DUBEČ - DYNYBIL Jaroslav      605 959 539 j.dynybil@seznam.cz

TJ SLAVIA RADONICE - BERÁNEK Aleš  603 434 517   radonicemini@seznam.cz

- KLAPAL Miloš    milos.klapal@gmail.com 728 250 991

BOBŘI BRANDÝS-BOLESLAV- ŠTURMA Karel   604 295 251 karlos.sturma@seznam.cz

FK ŘÍČANY - MARYSKO Man David 722 965 087  Affro @seznam.cz

TJ SPARTAK ČELÁKOVICE - ZÁPOTOCKÝ Tomáš   774 341 427 tjspartakfotbal@seznam.cz

ŽRALOCI BOHNICE - ŠOUSTAL Jaroslav     603 396 546  bohnice2000@seznam.cz

TJ SPARTAK HRDLOŘEZY - BEDNÁŘOVÁ Hana    723 372 323  1576@seznam.cz

TYGŘI SK ZELENEČ - HAVLÍČEK Petr           607 776 008 trenerzel@volny.cz

FK KLÁNOVICE - GRUND Thomas     725 746 512     thomas.grund@hager.cz

ZASÍLÁNÍ VÝSLEDKŮ                - ŠTĚPÁN Milan             724 366 372   sportbechovice@email.cz


Specifikace systému XI. ročníku:

- turnaje se hrají na dvou hřištích (rozměr a branky viz pravidla soutěže)

- soutěžní turnaje budou probíhat - září až listopad 2019, březen až květen 2020

- podzimní část podle losu, jarní podle výsledků (snaha srovnat mužstva výkonostně)

- skupiny v jarní části budou určovat závěrečné složení skupin finální fáze soutěže

- novinkou bude možnost v těchto "jarních" výkonostních skupinách postoupit či sestoupit

- v letošním torčníku jsou dvě skupiny po 7 týmech

- podzimní složení podle losu

- jarní složení podle výsledků (skupina zlatá bude složena z mužstev na prvních třech místech v podzimních skupinách + lepší mužstvo ze 4 místa. Skupina stříbrná bude složena z 5až 7 míst + horší 4 místo)

- nebudou vyhlašovány individuální ocenění (střelec, brankář, hráč)! Všichni kluci a holky jsou totiž výborní a hrají vždy jak nejlépe umí!

Termíny turnajů

- pro všechny skupiny (doporučení minimální interval mezi turnaji 14 dnů)

září 2019 - 2 turnaje, říjen 2019 - 2 turnaje, (případně říjen 1x a listopad 1x dle počasí)

březen 2020 - 1 turnaj, duben 2020 - 2 turnaje, květen 2020 - 1 turnaj + ZÁVĚREČNÝ TURNAJ v

Běchovicích (květen-červen 2020)

 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD

Zakladatelem soutěže je Milan Štěpán.

VĚKOVÉ KATEGORIE : pro soutěžní ročník 2019/2020

- soutěže je určena pro kluky ročník 2013 a mladší (dívky r. 2012 a ml.)
- fotbalový klub vyplní soupisku, která bude sloužit k evidenci po celý ročník soutěže
- je velmi důležité ctít zásadu Fair-Play a dodržovat stanovenou věkovou hranici a doplňující podmínky   Soupisky nejsou potřeba, jde nám věřím všem o rozvoj malých hráčů a ne "honba" za výsledkem za každou cenu!

- v případě vznesení námitky trenérem nebo vedoucím mužstva k věku hráče soupeřova týmu, je trenér

nebo vedoucí mužstva tohoto týmu povinen při následujícím turnaji toto hodnověrně doložit (kopie průkazu

pojištěnce). V případě zjištění porušení zásady hry Fair-play budou týmu, který se provinil odečteny

všechny body uvedeného turnaje.
- při nominaci do soutěže je ke zvážení trenérů či odpovědných osob, přihlédnout k možnostem a fyzickým

schopnostem jedince
- všichni hráči musí mít odpovídající lékařskou zprávu o své zdravotní způsobilosti nebo Prohlášení

zákonného zástupce o zdravotní způsobilosti hráče, toto by měl mít od zákoného zástupce hráče trenér k

dispozici!

PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE :

- termín přihlášení je do 30.6. před započetím nového ročníku
- soutěž se hraje od 1.9. do 30.6. následujícího roku
- podáním písemné přihlášky (e-mailem) se fotbalový klub zavazuje k řádnému absolvování soutěže
- v případě odstoupení se všechny dosažené výsledky anulují
- v případě řádné omluvy z účasti na soutěžní akci z objektivních příčin, mužstvo v soutěži pokračuje

PRAVIDLA SOUTĚŽE :

- soutěž se hraje turnajových způsobem
- jednotlivé turnaje se odehrají na hřištích mužstev dané skupiny (vždy po dohodě před začátkem soutěže to

domluví mužstva a informují  pořadatelem soutěže o uspořadatelství v dostatečném časovém předstihu!!!).
- podle počtu přihlášených mužstev, může být vytvořeno více skupin (v 1 skupině max. 8 mužstev)
- zápasy se hrají na hřišti o rozměrech 24 x 35 metrů (+/-) nebo v hale
- rozměr branky je  5 x 2 nebo 3 x 2 metry (vždy shodná velikost na hřištích dané skupiny)
- hraje se míčem vel. 3
- počet hráčů na hřišti je 4 + 1
- hrací doba jednoho zápasu je 1 x 15 minut  (8 mužstev 1 x 10 minut)
- hřiště je travnaté (UMT), v hale zpravidla palubovka

- malá domů se smí

- brankář nesmí při rozehrání autu překopnout polovinu hřiště, při porušení pravidla rozehrává soupeř NPVK

z poloviny hřiště z místa, kde došlo k pomyslnému přetnutí půlící čáry

- zahraje-li brankář rukou mimo pokutové území, je třeba situaci vyhodnotit citlivě (učiní-li takto v situaci, kdy

zásadně neovlivní vývoj hry, hra pokračuje. V případě, že by jeho zákrok zmařil soupeřovu šanci, zahrává

se NPVK)

- postranní aut se pouze vhazuje !

- o pořadí rozhoduje :

počet bodů

počet vstřelených branek

vzájemný zápas

rozdíl vstřelených x obdržených branek

penaltový rozstřel ( 3 x 3 hráči)

- v podzimní části soutěže je na místě citlivě posuzovat hru hráče rukou (teprve se s hrou seznamují),

myšleno je odskočení míče při zpracování na ruku a pod., nikoli zjevné chycení do rukou! V jarní části pak

dbát hry bez "pomoci" rukou.

- řízení zápasů bude zajištěno vždy jednou osobou od každého účastníka akce
- výsledky jednotlivých turnajů budou zapisovány tak, aby vznikl celkový přehled výsledků všech turnajů za

aktuální ročník (výsledky zápasů, umístění v turnaji, střelci branek,..)

- tyto údaje pak budou uspořadatelem turnaje e-mailem zaslány ke zpracování a archivaci. Zpracování

provádí pořadatel soutěže (email : sportbechovice@email.cz)
- soutěžní ročník bude uzavřen květnovým (červnovým) turnajem MINI Star na hřišti zakladatele soutěže,

kde proběhne slavnostní vyhlášení, předání cen (zlatý, stříbrný a bronzový pohár) a putovního poháru
- startovné na každý turnaj čini fixně 800,-Kč do rukou uspořadatele turnaje.

- přihlašovací poplatek jednorázový na ročník činí 1.500,-Kč na účet uspořadatele soutěže .

 

ODMĚŇOVÁNÍ HRÁČŮ :

- je zvyklostí, že za vložený vklad mužstev uspořadatel pro všechny hráče zajistí medaile, poháry za

umístění a nějakou dobrůtku!!!

- soutěž není výdělečnou aktivitou a proto věřím, že všem jde hlavně o spokojenost háčů, jejich motivaci a

radost z odměny za předbvedený výkon. Nezapomínejme, že se teprve fotbal učí a mnozí si vzpomeňte jak

se Vám vryly do paměti Vaše první fotbalové krůčky !!!

ODPOVĚDNOST FOTBALOVÝCH KLUBŮ :

- každý FK poskytne ostatním FK kontaktní adresy, telefony, e-maily (prostřednictvím webu zakladatele

soutěže)
- každý FK pořádající akci plně odpovídá za zajištění akce z hlediska organizačního, bezpečnostního a

materiálového

- zástupci každého týmu plně zodpovídají za chování a vystupování svých hráčů, případně za škody vzniklé

jejich nevhodným chováním !!!

DOPORUČENÍ - každé mužstvo by mělo mít aspoň jednu osobu s trenérskou licencí - ODPOVĚDNOST JE VELKÁ!!!